Pligg ropa

Press Report

Produkt nyhetskällor uppdateras kontinuerligt

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Viktor Munkhammar: Riksbanken vågar inte ropa hej

01 mars 2017 10:57:20 Nyheter

Trots en inflationstakt på 1,9 procent vågar Riksbanken inte ropa hej. Protokollet från mötet i februari andas försiktighet.

Vice alla nyheter Time01 mars 2017 10:57:20


Ads

Ropade ”bomb, bomb, bomb”

01 januari 2017 00:20:58 DN.se - Nyheter

En man som ropade ”bomb, bomb, bomb” under en nyårsvaka i Berlin greps av polis i Berlin tidigt på nyårsaftonen.

Vice alla nyheter Time01 januari 2017 00:20:58


"Pligg" inspirerade unga fotbollsspelare

24 februari 2016 19:55:14 Sport

Landslagsmeriterade Kristian "Pligg" Bergström, 42 år, var i Katrineholm under sportlovet och tränade ungdomar. Vi träffade honom och undrade hur bra han själv var som ung.

Vice alla nyheter Time24 februari 2016 19:55:14


"Pligg" kommer hit under sportlovet

28 januari 2016 16:47:59 Sport

På sportlovet, vecka 8, kommer det fint fotbollsfrämmande till Katrineholm. Den rutinerade allsvenske fotbollsspelaren Kristian "Pligg" Bergström ska ge ungdomar värdefulla tips.

Vice alla nyheter Time28 januari 2016 16:47:59


Åkerierna ropar efter fler trafikpoliser

20 november 2015 09:26:41 Åsikter

En bransch som ropar efter ännu fler kontroller måste väl ändå vara väldigt ovanligt. Men en sund transportnäring och en god trafiksäkerhet behöver myndighetskontroller - av främst polis - vid vägarna, dygnets alla timmar. Och alltför få stoppas, det tycker företagarna själva. Och trafiksäkerheten betalar priset. Det förebyggande arbetet är fundamentalt för fortsatt god trafiksäkerhet. Nyligen rapporterade SVT om det allvarliga läge som landets trafikpolis är i. Sveriges Åkeriföretag är mycket oroade och har vid ett flertal tillfällen lyft detta direkt till såväl politiker som polismyndigheten. Vad hjälper det att vi utbildar våra anställda, om inte staten tar sitt ansvar? Att trafikpoliser används till annat än trafikkontroller är inget ovanligt. Det är snarare regel än undantag att trafikspecialisterna kommenderas till exempelvis övervakning av fotbollsmatcher. Att de blir en resurs hos den lokala polisorganisationen kan ytterligare försämra läget. I en undersökning gjord bland våra medlemsföretag uppger hälften att de blivit kontrollerade av polis som mest en gång vartannat år. Men det varierar också. Man kan också bli stoppad en gång vart 35:e år. Och åkeriföretagen tycker att det är alldeles för lite. Samma undersökning visar också att trafiksäkerheten upplevs förfallen. Kan det bli sämre? Nu måste väl botten vara nådd? Den tekniska utvecklingen av både fordon och vägar har lett till stora minskningar av trafikskador och Sverige har länge varit världsledande. Teknisk utveckling av kontrollverktyg har också skett. Men kameraövervakning upptäcker inte bromslösa bilar. Fartkameror ser inte trötta förare eller överlast. Ny teknik ersätter inte ett erfaret öga, som vet vad det ska leta efter. Teknik kan komplettera övrig kontrollverksamhet, men är inte en ersättning för den. Sveriges Åkeriföretag anser att det behövs ett tydligt fokus och en prioritering gällande trafikpoliser och deras villkor. Det behövs satsningar på ökat antal och tydliga mål och delmål. Polisen i allmänhet är underbetald, och specialister – såsom trafikpoliser – i synnerhet. Högre lön, möjlighet till karriär och andra statushöjande åtgärder är viktiga incitament. Polisen har fått ökade befogenheter, lagar har skruvats åt för att de ska kunna se till att regelefterlevnaden längs vägarna ökar. Men om polisen inte är där den behövs? Det krävs kompetenta trafikpoliser i mycket större mängd än idag, och det behövs klampning (kvarhållande av fordon med hjulboja red.anm.)på riktigt, utan 24-timmarsgräns. Vi behöver ge seriösa åkeriföretagare en ärlig chans, vi behöver Fair Transport på vägarna. Patrick Magnusson och Robert Norrsjö, regionchef respektive ordförande Sveriges åkeriföretag Mitt (Dalarna och Västmanland)

Vice alla nyheter Time20 november 2015 09:26:41


Krönikörer ropar på Hamréns avgång

09 september 2015 09:24:26 DN.se - Sport

Krönikörerna är inte nådiga i sin kritik efter fotbollslandslagets 1–4 mot Österrike. Flera av dem anser att förbundskaptenen Erik Hamrén bör avgå.

Vice Sport Time09 september 2015 09:24:26


Rop på hjälp inifrån olycksbåt

02 juni 2015 09:10:30 Alla nyheter

Dykare har lyckats rädda en äldre passagerare som befann sig ombord det fartyg som kapsejsat i Yangtzefloden i Kina. Räddningsarbetare hör folk ropa på hjälp inifrån båten, och ännu saknas omkring 400 personer.

Vice alla nyheter Time02 juni 2015 09:10:30


V: Ropa inte hej än

17 april 2015 13:09:22 Nyheter

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt varnar alliansen och de tre samarbetspartierna bakom försvarsuppgörelsen för att ropa hej. ” Det här är ju inte klart än”, säger han.

Vice alla nyheter Time17 april 2015 13:09:22


"Rope piece" premiärvisas på filmfestivalen

07 januari 2015 17:25:04 RSS-flöde, Nyheter

Kortfilmen "Rope piece", inspelad i Varberg med Joel Ödmann i en stor roll, får svensk premiär under Göteborgs filmfestival.

Vice alla nyheter Time07 januari 2015 17:25:04


Klädtjuv ropade på hjälp - hade fastnat i container

28 oktober 2014 11:28:28

Då polisen i Jönköping letade efter tjuvar som stulit kläder från en klädinsamlingscontainer i Jönköping kunde man inte bara gripa två tjuvar utanför containern, en tredje hittade inne i container där han fastnat och ropade efter hjälp.

Vice alla nyheter Time28 oktober 2014 11:28:28