royal design orrefors jobb

Press Report

Produkt nyhetskällor uppdateras kontinuerligt

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Royal Design skrinlägger börsplanerna

10 december 2015 07:16:35 Nyheter

Royal Design, som säljer inredningsprodukter på nätet och i butiker, skjuter på sina börsplaner: från att tidigare ha planerat notering före jul kommer det nu att ske tidigast till våren och mest troligt under andra halvåret 2016.

Vice alla nyheter Time10 december 2015 07:16:35


Ads

Royal Design har tagit in 20 miljoner

09 september 2015 07:57:53 Nyheter

Svenska Royal Design, som säljer bland annat belysning, textil, möbler och inredning på nätet, tog i juli in 20 miljoner kronor i en finansieringsrunda. Det gav en värdering på 645 miljoner kronor och nästa steg är nu en notering på Stockholmsbörsen under hösten. Det uppger flera källor till nyhetssajten Breakit.

Vice alla nyheter Time09 september 2015 07:57:53


Bergs Timber minskar i Orrefors

13 april 2015 14:53:42 Nyheter

Bergs Timber drar ned produktionen vid sågverket i Orrefors från dagens nivå om cirka 180.000 kubikmeter per år till cirka 150.000 kubikmeter.

Vice alla nyheter Time13 april 2015 14:53:42


Jesper Waldersten designar kläder

29 januari 2015 05:02:00 Kultur/Nöje

Konstnären och illustratören Jesper Waldersten från Mariefred har jobbat tillsammans med modeskaparduon By the Number med deras debutkollektion som lanseras i höst.

Vice alla nyheter Time29 januari 2015 05:02:00


Markus Lund har svårt att minnas

17 september 2014 16:15:26 Barometern Oskarshamns-Tidningen

FRÅGOR OCH SVAR. Före detta kommunalrådet Markus Lund (S) pekas ut som en av arkitekterna bakom upplägget att skicka pengar till Royal Design via samhällsförenigen. Men själv har han svårt att minnas vad som hänt. Hade ni planer på att stödja Royal Design med pengar via Orrefors samhällsförening? – Man bollar många idéer men exakt hur resonemanget gick kommer jag inte ihåg. Sedan landade det ju i att fullmäktige fattade beslut om att avsätta tre miljoner kronor för särskilda utvecklingsinsatser i Orrefors. Varifrån kom idén att använda samhällsföreningen? – Jag kommer inte ihåg alls, och det är oviktigt, det som är viktigt är det beslut som har fattats. Har Nybro kommun lovat Royal Design pengar för att man flyttar lagret till Orrefors? – Jag har inte varit med och lovat något. Sedan är det väl någon som verkställer beslutet och hittar ingångar, jag vet inte om det är Jan (Lagerqvist, kommundirektör) eller Faltin (Maria, näringslivschef). Ville Royal Design ha pengar av Nybro kommun? – Det är inget jag vet men oavsett vilket företag man diskuterar med vill de ha någon form av stöttning. Varför är det hittills bara Royal Design som fått del av pengarna? – Jag har ingen anledning att spekulera i det. Tänkte du på att stöd till företag i syfte att skapa arbetstillfällen strider mot kommunal­lagen? – Företagsstöd får du ju inte dela ut. Men upphandlingen av marknadsföringsavtalet är under prövning så man får se om det är rätt eller fel och är det fel får man sluta med det. Varför ska en kommun köpa reklam? – Det är inte min sak att bedöma men vi har lagt mycket pengar på marknadsföring de senaste åren, det ligger i varje kommuns intresse att bygga sitt varumärke. Du talade själv om 100-tals arbetstillfällen till Orrefors när Royal Design etablerade sig, hur har det blivit? – Jag misstänker att ett antal personer jobbar där i dag och vi får väl hoppas att det blir det i framtiden, nät­handeln verkar vara på väg upp. Har Jan Lagerqvist agerat på egen hand i den här frågan? – Jag har inga synpunkter på hur man agerar för att få en bra process kring full­mäktigebeslut, jag tycker att det blev bra. Vad tänker du om att du, trots att du inte minns, pekas ut som en av arkitekterna bakom upplägget att skicka pengar till Royal Design via Orrefors samhällsförening? – Det är inte så konstigt att man pekas ut när man suttit på den positionen. Även om jag är utpekad behöver det inte vara sanningen. Vill man peka ut mig får man göra det, jag har ingen anledning att ta till mig av vad de säger. I en valrörelses slutspurt kan vad som helst sägas.

Vice alla nyheter Time17 september 2014 16:15:26


Stödet till företaget skulle mörkas

10 september 2014 07:03:44 Barometern Oskarshamns-Tidningen

Kommunledningen krävde att NBAB och Nybro Energi skulle betala ut pengar till Orrefors samhällsförening, pengar som sedan skulle skickas vidare till Royal Design. Bostadsbolagets vd Stefan Henrixon vägrade. Några månader senare hade han fått sparken. I dag avslöjar vi hur det gick till när kommundirektör och ledande politiker försökte mörka ett olagligt företagsstöd för medierna, befolkningen och de folkvalda. ”Vi har olika uppfattning om bolagets inriktning.” Så motiverade bostadsbolagets nytillträdde styrelseordföranden Börje Slättman (S) beslutet att säga upp Stefan Henrixon. Det var den 4 februari i år och bolagets tidigare ordförande Bertil Johnsson (S) hade petats bara en vecka tidigare. I dag kan tidningen avslöja att Stefan Henrixon inte ville inte medverka till att, utan att få informera hela styrelsen, skicka pengar till Royal Design som tack för att företaget flyttat lagret till Orrefors. Enligt uppgift handlade det om tre miljoner kronor som skulle gå till företaget från NBAB och Nybro Energi via Orrefors samhällsförening. Enligt flera källor till tidningen skulle affären skötas i största hemlighet. Avtalet var muntligt. Endast vd och ett fåtal styrelsemedlemmar i Nybro Energi och Nybro Bostad skulle känna till det hela. Ärendet skulle hållas helt borta från politiska protokoll och offentlighetens ljus. Det var enligt tidningens källor kommundirektör Jan Lagerqvist som styrde över vad Håkan Dahlgren, vd för Nybro Energi, och Stefan Henrixon skulle säga på mötena med sina styrelser. Tidningen har tagit del av ett mejl där kommundirektören skickar över instruktionerna till vd:arna. I mejlet skriver kommundirektören också: ”Det är också viktigt att vi skriver ner en gemensam lathund över vad vi ska säga till pressen när (om) de hör av sig.” En kommun eller ett kommunalt bolag får inte ge ekonomiskt stöd till privata företag hur som helst. Därför skulle man här ta hjälp av Orrefors samhällsförening, som skulle få pengarna som ett stöd för att sedan skicka dem vidare till Royal Design. Samhällsföreningens ord­förande var då Mats Laveborn (M). Han blev politiskt aktiv hösten 2013 som ersättare i Nybro Energis styrelse. Nu står han på plats fem på Moderaternas lista inför valet. – Det här var ett sätt att kringgå statsstödsreglerna. Man hade bra styrning på föreningen med Mats Laveborn som ordförande, säger en källa till tidningen. Under våren har Mats Laveborn i ett inlägg på Moderaternas hemsida beskrivit läckor om politiska ärenden som ett ”hot mot demokratin”. I mejlet från kommundirektören som citeras ovan beskrivs en handling från Orrefors samhällsförening som ”den sista pusselbiten”. Tidningen har tagit del av den ”pusselbiten”. Det är ett nio sidor långt dokument med texten ”Orrefors Med historia och framtid – en vision” på första sidan. I dokumentet beskrivs Orrefors demografi och man får veta att samhällsföreningen har hållit stormöten och bildat arbetsgrupper. Ortens styrkor (natur, billiga hus, turism med mera) och möjligheter (varumärket, gästvillan, badet med mera). Här finns också en skärmdump av Orrefors samhällsförenings Facebooksida som har 20 ”likes”. Det står även: ”En nyetablering med framför allt arbetstillfällen för unga gynnar energin i samhället.” Inte någonstans i samhällsföreningens dokument nämns att föreningen begär en viss summa pengar, inte någonstans nämns namnet Royal Design. Men det var alltså detta dokument som skulle utgöra grunden för ett stöd på tre miljoner kronor. Mats Laveborn bekräftar att det är han som tagit fram dokumentet. – Kommunalråden Markus Lund (S) och Peter Lilja (M) sa att vi själva måste komma med förslag på vad vi vill göra i Orrefors så jag skrev visionen i höstas. Jag skickade in det till Jan Lagerqvist, men jag hade inte träffat honom innan dess, och beskrev vilka svårigheter och möjligheter vi har. Vi behöver ett företag och en större arbetsgivare, säger Mats Laveborn. Men det blev inga pengar, varför? – Nej, jag vet inte och vi har inte fört någon dialog efteråt. Men jag vet att det togs ett kommunfullmäktigebeslut sedan. Jag har fortfarande inte sett något konkret satsning i Orrefors och det är delvis därför jag avgått som ordförande. Jag lade ner mycket jobb men fick inget tillbaka. Att samhällsföreningen skulle få tre miljoner kronor och sedan skicka pengarna vidare till Royal Design, det är alltså inget du känner till? – Jag har svårt att tänka mig att samhällsföreningen skulle kunna hantera tre miljoner kronor. Vi har 120 medlemmar som betalar 100 kronor i medlemsavgift per år. Däremot är det jättebra att Royal Design har etablerat sig här. Det är naturligtvis fullt teoretiskt möjligt att Mats Laveborn skickat ett dokument till Jan Lagerqvist utan att ha en aning om att kommunen hade för avsikt att använda det för att ge Orrefors samhällsförening ett stöd på tre miljoner kronor. Samhällsföreningens niosidiga dokument skulle hållas hemligt för Nybroborna. Kommundirektör Jan Lagerqvist lät bli att diarieföra den på kommunen trots att handlingen inkommit dit. I ett mejl till Stefan Henrixon och Håkan Dahlgren skriver han: ”Jag har inte stämplat in den så den blir allmän handling hos er när ni tar i frågan (om nu pressen efterfrågar era handlingar.” Enligt tidningens källor var det här upplägget för stöd till Royal Design huvudspåret ända tills Stefan Henrixon satte ned foten och sade nej. Då tog man i all hast under en helg fram underlaget till det ärende som togs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är inte ovanligt att företag som etablerar sig på en ort får någon form av kommunalt stöd i form av bra pris på tomtmark eller billagare fjärrvärme. I det här fallet hyr Royal Design lokalerna av Orrefors Kosta Boda så ett sådant upplägg var inte aktuellt. Dessutom var det enligt tidningens källor bara reda pengar som var intressant för Royal Design. Pengarna, totalt tre miljoner kronor, skulle tas från bostadsbolaget Nybro Bostads AB samt energibolaget Nybro Energi. Men Stefan Henrixon vägrade alltså att gå med på upplägget som innebar att han skulle bli tvungen att mörka för styrelsen. Protesten fick ett högt pris och han fick sparken ett par månader senare. Stefan Henrixon bekräftar tidningens uppgifter och kommenterar uppgifterna ovan så här: – Jag kan bekräfta att det var så det gick till även om jag aldrig fick reda på varför jag fick gå hem. Det ville man inte kommentera, säger Stefan Henrixon.

Vice alla nyheter Time10 september 2014 07:03:44


Stödet skulle mörkas

10 september 2014 06:31:05 Barometern Oskarshamns-Tidningen

Kommunledningen krävde att NBAB och Nybro Energi skulle betala ut pengar till Orrefors samhällsförening, pengar som sedan skulle skickas vidare till Royal Design. Bostadsbolagets vd Stefan Henrixon vägrade. Några månader senare hade han fått sparken. I dag avslöjar vi hur det gick till när kommundirektör och ledande politiker försökte mörka ett olagligt företagsstöd för medierna, befolkningen och de folkvalda. ”Vi har olika uppfattning om bolagets inriktning.” Så motiverade bostadsbolagets nytillträdde styrelseordföranden Börje Slättman (S) beslutet att säga upp Stefan Henrixon. Det var den 4 februari i år och bolagets tidigare ordförande Bertil Johnsson (S) hade petats bara en vecka tidigare. I dag kan tidningen avslöja att Stefan Henrixon inte ville inte medverka till att, utan att få informera hela styrelsen, skicka pengar till Royal Design som tack för att företaget flyttat lagret till Orrefors. Enligt uppgift handlade det om tre miljoner kronor som skulle gå till företaget från NBAB och Nybro Energi via Orrefors samhällsförening. Enligt flera källor till tidningen skulle affären skötas i största hemlighet. Avtalet var muntligt. Endast vd och ett fåtal styrelsemedlemmar i Nybro Energi och Nybro Bostad skulle känna till det hela. Ärendet skulle hållas helt borta från politiska protokoll och offentlighetens ljus. Det var enligt tidningens källor kommundirektör Jan Lagerqvist som styrde över vad Håkan Dahlgren, vd för Nybro Energi, och Stefan Henrixon skulle säga på mötena med sina styrelser. Tidningen har tagit del av ett mejl där kommundirektören skickar över instruktionerna till vd:arna. I mejlet skriver kommundirektören också: ”Det är också viktigt att vi skriver ner en gemensam lathund över vad vi ska säga till pressen när (om) de hör av sig.” En kommun eller ett kommunalt bolag får inte ge ekonomiskt stöd till privata företag hur som helst. Därför skulle man här ta hjälp av Orrefors samhällsförening, som skulle få pengarna som ett stöd för att sedan skicka dem vidare till Royal Design. Samhällsföreningens ord­förande var då Mats Laveborn (M). Han blev politiskt aktiv hösten 2013 som ersättare i Nybro Energis styrelse. Nu står han på plats fem på Moderaternas lista inför valet. – Det här var ett sätt att kringgå statsstödsreglerna. Man hade bra styrning på föreningen med Mats Laveborn som ordförande, säger en källa till tidningen. Under våren har Mats Laveborn i ett inlägg på Moderaternas hemsida beskrivit läckor om politiska ärenden som ett ”hot mot demokratin”. I mejlet från kommundirektören som citeras ovan beskrivs en handling från Orrefors samhällsförening som ”den sista pusselbiten”. Tidningen har tagit del av den ”pusselbiten”. Det är ett nio sidor långt dokument med texten ”Orrefors Med historia och framtid – en vision” på första sidan. I dokumentet beskrivs Orrefors demografi och man får veta att samhällsföreningen har hållit stormöten och bildat arbetsgrupper. Ortens styrkor (natur, billiga hus, turism med mera) och möjligheter (varumärket, gästvillan, badet med mera). Här finns också en skärmdump av Orrefors samhällsförenings Facebooksida som har 20 ”likes”. Det står även: ”En nyetablering med framför allt arbetstillfällen för unga gynnar energin i samhället.” Inte någonstans i samhällsföreningens dokument nämns att föreningen begär en viss summa pengar, inte någonstans nämns namnet Royal Design. Men det var alltså detta dokument som skulle utgöra grunden för ett stöd på tre miljoner kronor. Mats Laveborn bekräftar att det är han som tagit fram dokumentet. – Kommunalråden Markus Lund (S) och Peter Lilja (M) sa att vi själva måste komma med förslag på vad vi vill göra i Orrefors så jag skrev visionen i höstas. Jag skickade in det till Jan Lagerqvist, men jag hade inte träffat honom innan dess, och beskrev vilka svårigheter och möjligheter vi har. Vi behöver ett företag och en större arbetsgivare, säger Mats Laveborn. Men det blev inga pengar, varför? – Nej, jag vet inte och vi har inte fört någon dialog efteråt. Men jag vet att det togs ett kommunfullmäktigebeslut sedan. Jag har fortfarande inte sett något konkret satsning i Orrefors och det är delvis därför jag avgått som ordförande. Jag lade ner mycket jobb men fick inget tillbaka. Att samhällsföreningen skulle få tre miljoner kronor och sedan skicka pengarna vidare till Royal Design, det är alltså inget du känner till? – Jag har svårt att tänka mig att samhällsföreningen skulle kunna hantera tre miljoner kronor. Vi har 120 medlemmar som betalar 100 kronor i medlemsavgift per år. Däremot är det jättebra att Royal Design har etablerat sig här. Det är naturligtvis fullt teoretiskt möjligt att Mats Laveborn skickat ett dokument till Jan Lagerqvist utan att ha en aning om att kommunen hade för avsikt att använda det för att ge Orrefors samhällsförening ett stöd på tre miljoner kronor. Samhällsföreningens niosidiga dokument skulle hållas hemligt för Nybroborna. Kommundirektör Jan Lagerqvist lät bli att diarieföra den på kommunen trots att handlingen inkommit dit. I ett mejl till Stefan Henrixon och Håkan Dahlgren skriver han: ”Jag har inte stämplat in den så den blir allmän handling hos er när ni tar i frågan (om nu pressen efterfrågar era handlingar.” Enligt tidningens källor var det här upplägget för stöd till Royal Design huvudspåret ända tills Stefan Henrixon satte ned foten och sade nej. Då tog man i all hast under en helg fram underlaget till det ärende som togs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det är inte ovanligt att företag som etablerar sig på en ort får någon form av kommunalt stöd i form av bra pris på tomtmark eller billagare fjärrvärme. I det här fallet hyr Royal Design lokalerna av Orrefors Kosta Boda så ett sådant upplägg var inte aktuellt. Dessutom var det enligt tidningens källor bara reda pengar som var intressant för Royal Design. Pengarna, totalt tre miljoner kronor, skulle tas från bostadsbolaget Nybro Bostads AB samt energibolaget Nybro Energi. Men Stefan Henrixon vägrade alltså att gå med på upplägget som innebar att han skulle bli tvungen att mörka för styrelsen. Protesten fick ett högt pris och han fick sparken ett par månader senare. Stefan Henrixon bekräftar tidningens uppgifter och kommenterar uppgifterna ovan så här: – Jag kan bekräfta att det var så det gick till även om jag aldrig fick reda på varför jag fick gå hem. Det ville man inte kommentera, säger Stefan Henrixon.

Vice alla nyheter Time10 september 2014 06:31:05


?Man greppar efter halmstrån?

10 september 2014 06:31:05 Barometern Oskarshamns-Tidningen

Frågor och svar · Kommundirektör Jan Lagerqvist om ärendet. Har Nybro kommun eller dess bolag någonsin planerat för att ge ekonomiskt stöd till Orrefors samhällsförening? – Det var en allmän diskussion om vad vi skulle göra för att hjälpa Orrefors. Det diskuterades högt och lågt i många olika forum. Enligt uppgift fanns det långt framskridna planer på att skicka pengar från de kommunala bolagen till Royal Design via samhällsföreningen? – Jag har aldrig hört att det skulle vara någon form av huvudspår. Är summan tre miljoner kronor bekant? – Det har figurerat oerhört många summor, däribland tre miljoner kronor. Vi har tagit del av mejl som styrker att du gett direktiv till bolagets vd:ar om vad de ska säga till sina styrelser? – Det är den text som finns i fullmäktigeärendet, den har jag skickat till Stefan Henrixon och Håkan Dahlgren. Vi är flera som författat den texten. På vems initiativ skickade du direktiven? – Jag jobbar alltid på uppdrag av politiken. Hur reagerade vd:arna? – De hade synpunkter och kom med andra förslag, energibolaget föreslog att man kunde stötta med fjärrvärme. Varifrån kom förslaget att koppla in samhällsföreningen? – Det minns jag inte. Jag har inte kläckt någon idé om att samhällsföreningen skulle få pengar på det här viset och Jag minns inte vem som begravde idén. Vilka andra spår fanns? – Energispåret diskuterades länge men det försvann också. Alla diskussioner som fanns på vägen lades åt sidan och politiken blev överens om att gå till fullmäktige. Varför stämplade du inte in handlingen från Orrefors samhällsförening så att den blev allmän handling? – Det vet jag faktiskt inte, det är sånt vi ska vara noga med. Men du skriver i mejlet att du inte gjort det, då är det väl en medvetet? – Det var väl möjligtvis så att det redan var överspelat då. Spelar det någon roll? – Nej, det spelar ingen roll för om den ska diarieföras. Jag har gjort fel. Du skriver i ett mejl till vd:arna om handlingen som en sista pusselbit från samhällsföreningen och att det är viktigt med en gemensam lathund över vad vi ska säga till pressen. Minns du vem som bett dig skicka den? – Det gör jag inte och jag vet inte vem jag fått handlingen av. Jag har heller aldrig pratat med samhällsföreningen i det här ärendet. Och om vi valt den vägen hade det naturligtvis varit viktigt att informera pressen rätt. Att ens diskutera att stötta företaget Royal Design med kommunala pengar via samhällsföreningen så här, är det rimligt? – Frågan om rimligheten får du ställa till politiken men när ett samhälle håller på att rasa ihop är det rimligt att man diskuterar allt och greppar efter halmstrån. Varför blev det inget stöd till samhällsföreningen? – Det vet jag inte. Men det ledde fram till ett ärende i fullmäktige och det tyckte jag var riktigt. Vem stoppade det? – Jag kan inte komma ihåg att det var någon person utan jag fick bara beskedet att vi ska gå via fullmäktige. Jag minns inte vem som drog i nödbromsen men jag tror att politikerna tyckte att man skulle hantera det ”by the book”. Det finns inga protokoll, är det inte konstigt? – Om det är konstigt får någon annan bedöma. Den protokollföring som ändå gjorts har justerats. Har ärendet hanterats på ett korrekt sätt? – Hittills finns inget som säger något annat. Ville Royal Design ha reda pengar? – Det var diskussioner kring energispåret (alltså att företaget skulle få billigare fjärrvärme via Nybro Energi). Men Royal Design var hyresgäster och ville inte att vi skulle använda oss av en fastighetsägare. Jag har aldrig varit med i någon diskussion där man skulle lämna över kontanter, men Royal Design ville ha stöd för att kunna flytta till Orrefors. Det blev till slut ett marknadsföringsavtal med Royal Design, har det utvärderats? – Nej, vi inväntar Konkurrensverkets synpunkter. Hänger frågan om stöd till samhällsföreningen ihop med att Stefan Henrixon fick sparken? – Nej, jag har aldrig lagt märke till den kopplingen. En halvtimme efter intervjun ringer Jan Lagerqvist upp. Nu minns han vem som var drivande för att frågan skulle tas till fullmäktige. – Det var Christina Davidson.

Vice alla nyheter Time10 september 2014 06:31:05


Royal Design öppnar ny butik

28 juli 2014 10:21:43 Barometern Oskarshamns-Tidningen

Kalmarbaserade Royal Design Group fortsätter expansionen. Till hösten öppnar bolaget en ny flaggskeppsbutik i Stockholm. Nyligen förvärvade Royal Design Group inredningsbolaget Rum21 och sedan tidigare tog man också över åtta Cerverabutiker runt om i Sverige. – Vi kommer att fortsätta utveckla vårt egna multikanalkoncept ”e-tail” ytterligare enligt vår vision och strategi gällande att bedriva e-handel i samtliga kanaler, säger bolagets vd Hans Bengtsson. I höst öppnar bolaget också en stor designbutik i Kungens kurva utanför Stockholm. Där kommer stora delar av sortimentet att finnas för handel – både traditionellt och via nätet. – Genom vår kommande flaggskeppsbutik i Kungens kurva får vi ytterligare möjligheter att fullt ut visa upp bredden vårt stora sortiment, säger Hans Bengtsson.

Vice alla nyheter Time28 juli 2014 10:21:43


Royal Designöppnar ny butik

28 juli 2014 08:53:57 Barometern Oskarshamns-Tidningen

Kalmarbaserade Royal Design Group fortsätter expansionen. Till hösten öppnar bolaget en ny flaggskeppsbutik i Stockholm. Nyligen förvärvade Royal Design Group inredningsbolaget Rum21 och sedan tidigare tog man också över åtta Cerverabutiker runt om i Sverige. – Vi kommer att fortsätta utveckla vårt egna multikanalkoncept ”e-tail” ytterligare enligt vår vision och strategi gällande att bedriva e-handel i samtliga kanaler, säger bolagets vd Hans Bengtsson. I höst öppnar bolaget också en stor designbutik i Kungens kurva utanför Stockholm. Där kommer stora delar av sortimentet att finnas för handel – både traditionellt och via nätet. – Genom vår kommande flaggskeppsbutik i Kungens kurva får vi ytterligare möjligheter att fullt ut visa upp bredden vårt stora sortiment, säger Hans Bengtsson.

Vice alla nyheter Time28 juli 2014 08:53:57